สถานที่ท่องเที่ยวในแม่แจ่ม

Posted: November 1, 2012 in แนะนำอำเภอแม่แจ่ม

1.นาข้าวขั้นบันได
หากมาในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ต.ค. จะพบทุ่งนาเขียวขจีเต็มท้องทุ่ง โดยเฉพาะเอกลักษณ์ฺท้องทุ่งนาขั้นบันไดท่ามกลาง สายหมอก และหากมาในช่วงปลายฝนตกหนาวตั้งแต่ปลายต,ค. – กลางพ.ย.ทุ่งนาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีทองเหลืองอาร่ามกระทบ กับแสงสีทองอ่อนๆขอดวงอาทิตย์แล้ว ยิ่งงดงามยิ่งนัก
นาข้าวขั้นบันไดในมุมสูงที่น่าสนใจจะมี 2 จุด คือ
จุดที่ 1 แม่ปาน ห่างจากตัวเมือง 7 ก.ม. ไปทางเส้นทางดอยอินททนนท์ เป็นจุดชมวิวนาข้าวขั้นบันไดที่สวยที่สุด การเดินทาง จากวงเวียนหน้าเทศบาลแม่แจ่มแยกไปทางโรงรียนราชประชานุเคราะห์จากนั้นตรงไปเรื่อยประมาณ 5 กิโลขึ้นไปทาง โครงการวิวอินนทนนท์ ระหว่างทางก็จะเห็นจุดชมวิวเรียกว่า จุดชมวิวแม่ปาน
จุดที่ 2 บ้านกองกาน ห่างจากตัวเมือง 7 ก.ม. อยู่เลยวัดกองกานไปตามเส้นทางขึ้นเขาประมาณ 1 กิโลเมตร

2.จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก บ้านบนนา

เป็นจุดชมวิวยามเช้าทร่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแม่แจ่ม การเดินทางจากหน้าอำเภอแม่แจ่ม เลี้ยวซ้ายไปทางตลาดแล้วข้ามสะพาน จากนั้นเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 2 กิโล มีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 5 โล ก็จะถึงจุดวิวบ้านบนบนนาถนนเป็นทางราดยาง รถยนต์ทุกประเภทสามารถขึ้นได้

3.จุดชมวิว 360 องศาและวิวของเมืองแม่แจ่มยามเช้า

เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองแม่แจ่มได้รอบทิศรวมทั้งเห็นสายน้ำแม่แจ่มที่ไหลหล่อเลี้ยงชาวแม่แจ่มพากผ่านกลาง พร้อมสายหมอกบางๆ คลอเคลียไปตามไหล่เขา

4. วัดป่าแดด
ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าผา สิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ที่ค่อนข้างสมบูรณ์วาดโดยช่างแต้ม ชาวไทยใหญ่ เป็นเรื่องพุทธประวัติและชาดกต่างๆ วิหารหลังนี้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัด เมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2400

5.วัดพุทธเอ้น
ตั้งอยู่ที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ตามประวัติกล่าวว่า วัดพุทธเอ้นก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 กว่าปี มาแล้ว มีโบราณสถานซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วคือ “โบสถ์น้ำ” ลักษณะคือสร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบ ด้วยกำแพงศิลาแลง บริเวณรอบโบสถ์จนถึงกำแพง เรียกว่า “อุทกสีมา” มีีความหมาย เหมือนกับ “ขันทสีมา” ของโบสถ์บนบก โบสถ์น้ำนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว คติการบวชในโบสถ์ กลางน้ำนั้นถือว่าเป็นการบวชพระภิกษุสงฆ์ที่มี ความบริสุทธิ์มากที่สุด ได้รับอิทธิพลมาจากฝ่ายลังกา ปัจจุบันการ บวชกลางน้ำนี้ได้ยกเลิกไปหมดแล้ว บริเวณด้านหลังโบสถ์น้ำมี วิหารเก่าแก่ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ ช่างสกุลไทย ใหญ่ ปัจจุบันหลงเหลือเพียงภาพเดียว เหนือประตูทางเข้าด้านหลัง

6.วัดกองกาน
อยู่ห่างจากวัดพุทธเอ้นประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญของชาวแม่แจ่ม เนื่องจากภายในวิหารมี พระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็น พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวแม่แจ่มจะไปสรงน้ององค์ พระกันทุกปีพระเจ้าตนหลวงนี้เป็น แบบล้านนาและมีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่แจ่ม ตัววิหารเป็นไม้ และหลังคา มุงแป้นเกล็ดแบบโบราณ

7.วัดยางหลวง
ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าผา เส้นทางเดียวกับวัดป่าแดด ไม่ไกลกันมาก ชาวกะเหรี่ยง หรือ “ยาง” เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พุทธศตวรรษที่ 24 สิ่งที่น่าสนใจ คือ กู่ปราสาท หรือ กิจกูฏ ซึ่งตั้งอยู่หลังพระประธาน ในวิหาร คนโบราณถือว่าเป็นประตูไปสู่สวรรค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของกิจกูฏเป็นแบบพุกามจากพม่ ผสม กับล้านนาสกุลช่างเชียงแสน

8. หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่มไปประมาณ 6 กิโลเมตร (ข้ามสะพานข้างที่ว่าการอำเภอแล้วเลี้ยวซ้ายตรงหมู่บ้านที่ 4-5 ต.ท่าผา ชาวบ้านที่ตำบลนี้นิยมทอผ้าซิ่นตีนจกกันมาก ซึ่งทำกันถึง150 ครอบครัว และแต่ละบ้านจะมีเครื่อง ทออยู่ใต้ถุนบ้านผลิตภัณฑ์ พื้นเมืองชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างสูงเพราะมีความสวยสดงดงามและลวดลายที่ออกมามี

9.วัดกองแขก
ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่ม ประมาณ 7 กิโลเมตร บนถนนสายฮอด-เม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชน เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ของแม่แจ่มซึ่งเป็นที่รวมของกลุ่มชาวบ้านที่อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น ชาวแม่พริกจังหวัด ลำปางชาวเชียงแสนจากเชียงราย ชาวน่าน เชียงคำ เป็นต้น เมื่อมีชุมชนเกิดขึ้น การก่อสร้างวัด และศาสนสถาน ก็เกิด ขึ้นตามมา โดยเฉพาะวิหารวัดกองแขกที่เก่าแก่ไม่น้อย กว่าร้อยปีเป็นฝีมือช่างชาวลำปางที่อพยพ มาอยู่ ด้วยกัน และที่สำคัญคือภาพจิตรกรรมฝาผนังคอสองของวิหารนั้นมีความแปลก เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาว แม่แจ่มก็ว่าได้ เพราะภาพแต่ละภาพนั้นจิตรกรได้ใส่อารมณ์ตวัดปลายภู่กันอย่างเฉียบคมยิ่งไม่ว่า จะเป็นรูป พุทธประวัติ รูปเทวดาฟ้อนรำ และรูปชาดก ต่างๆ

10 .สวนป่าแม่แจ่ม
เป็นสวนป่าอีกแห่งหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 มีเนื้อที่ประมาณ 6,932ไร่ ปัจจุบันสวนป่าแม่แจ่มได้รับ การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีลำน้ำแม่แจ่มที่ไหลผ่านในเขตสวนป่า เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการล่องแพ, ปั่นจักรยานเสือภูเขา หรือทำกิจกรรมอื่นๆ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และทางสวนป่าได้ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาเยือนอย่าง ครบครันมีแคมป์ไฟ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลและอำนวยความสะดวกในยามค่ำคืน นอกจากนี้ทาง สวนป่าแม่แจ่มยังสามารถ ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้้กับนักเรียนหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการหาความรู้ และยังสามารถจัดประชุมหรือ สัมมนาของ ภาครัฐและเอกชนได้อีกด้วย

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s